– หน่วยตรวจสอบภายใน. ที่ตั้ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250. โทรศัพท์ 0 44-445-161 โทรสาร 0 44-445- ...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1. Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1 เลขที่ 636 หมู่ 5 ถนนเพชรมาตุคลา อำเภอ ...หน้าแรก ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เรื่อง เปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4. Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4. www.korat4.go.th [Updated on 24-04-2024 / Number ...กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6. รายละเอียด. Privacy Policy. สำนักงานเขตพื้นที่การ ...หน้าหลัก · สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 · “งานประจําดี งานพิเศษเด่น เสียสละเยี่ยม เปี่ยมน้ําใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน” · (EIT) QR Code การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3. 4565 likes · 284 talking about this. เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา แก้ · 1. โคราชพิทยาคม · 2. ราชสีมาวิทยาลัย · 3. สุรนารีวิทยา · 4. สุรนารีวิทยา 2 · 5. บุญวัฒนา · 6. บุญวัฒนา 2 · 7. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย1.ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ข และภาค ค ตำแหน่ง รอง ผอ. และผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5.โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1. ลำดับ, ชื่อโรงเรียน, ตำบล, อำเภอ, เบอร์โทรศัพท์. 1, โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก, จอหอ, เมืองนครราชสีมา.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250. โทรศัพท์ 0 44-445-161 โทรสาร 0 44-445-161 ต่อ 801กลุ่มงาน วิเคราะห์งบประมาณ. **** ? 27-12-2565 คู่มือการดำเนินการสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย. **** ? 15 ...ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 (อ่าน 65), 11 เม.ย. 67. ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ...

sitemap